Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Nr rachunku bankowego do wpłat: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika.Właściwość miejscowa Komornika Sądowego Macieja Kaczmarzyka obejmuje gminy:
Namysłów, Kluczbork, Wołczyn, Pokój, Świerczów, Wilków, Domaszowice, Byczyna, Murów, Lasowice Wielkie


Kancelaria posiada dostęp do elektronicznych systemów ksiąg wieczystych (EKW), bazy PESELNET, CEPIK (baza pojazdów i kierowców), OGNIVO (zapytania i zajęcia rachunków bankowych), e-ZUS, IPG (informator gospodarczy), KRS czy REGON.

Licytacja domu z zabudowaniami w Świerczowie

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00054324/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 50 odbędzie się druga licytacja
  • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 82 o pow. 1,0800ha oraz działki nr 239 o pow. 1,3300ha (pow. łączna 2,4100ha) stanowiącej teren zabudowany i rolę klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RV, RVI; działka nr 239 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 126,96m2, budynkiem mieszkalno - biurowo - garażowym o pow. uż. 128m2, budynkiem garażowym z częścią warsztatową o pow. 94,94m2 oraz wiatą konstrukcji drewnianej o pow. 60m2; posesja w części zabudowana utwardzona kostką i ogrodzona
  • położonej w Świerczowie ul. Brzeska 2B,
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00054324/0 
Suma oszacowania wynosi 635 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 423 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).