Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Wpłat należy dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika.


Numery telefonów:
Telefon ogólny - +48 77 414 26 55; +48 77 421 33 60
W sprawach o alimenty lub grzywny sądowe - 730 130 061
W sprawach o egzekucję z nieruchomości - 730 130 067
W sprawach o egzekucję z ruchomości (pojazdy) - 730 130 073
Księgowość - 730 130 086


Właściwość miejscowa
Komornika Sądowego Macieja Kaczmarzyka obejmuje gminy:
Namysłów, Kluczbork, Wołczyn, Pokój, Świerczów, Wilków, Domaszowice, Byczyna, Murów, Lasowice Wielkie


Kancelaria posiada dostęp do elektronicznych systemów ksiąg wieczystych (EKW), bazy PESELNET, CEPIK (baza pojazdów i kierowców), OGNIVO (zapytania i zajęcia rachunków bankowych), e-ZUS, IPG (informator gospodarczy), KRS czy REGON.

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).