Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

UWAGA Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania na dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 Kpc). 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022r. o godz. 13:00 w lokalu: 46-146 Domaszowice, ul. Strzelecka 10 odbędzie się licytacja ruchomości: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

NEW HOLLAND T5.105 nr rej. ONA29W9, VIN ZEJM02246, rok produkcji 2014,

1 [szt.]

95 300,00

71 475,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA! Licytacja ODWOŁANA!

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022r. o godz. 14:00 w lokalu: 46-146 Domaszowice, Strzelce 84B odbędzie się druga licytacja ruchomości: 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Przyczepa rolnicza typ KLUCZBORK 3,5 t nr rejestr.

OEP 1192,VIN8123/85, rok 1986

1 [szt.]

2 710,00

1 355,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i w czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.