Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24-04-2019 r. o godz. 14:00
w kancelarii komornika w Kluczborku przy  ul. Wolności 12
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:
 
Samochód MERCEDES-BENZ VITO 114, rok prod. 1996   
nr rej. OKL09324, VIN VSA63813413082712, pojemnosc 2295, moc 105
cena oszacowania: 6 000,00zł     
cena wywołania: 3 000,00zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub  na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu: 08-05-2019 r. o godz. 14:00 
w kancelarii komornika: Kluczbork,  ul. Wolności 12   
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:
 
Piła formatowa ORTZA SE300   
cena oszacowania: 5 500,00   
cena wywołania: 4 125,00
 
Oklejarka HOLZ HER EXPRESS 1434   
cena oszacowania: 6 500,00   
cena wywołania: 4 875,00
 
Wrzeciono do piły formatowej ORTZA SE300   
cena oszacowania:1 000,00  
750,00
 
Silniki frezów góra/dół do oklejarki HOLTZ HER 
EXPRESS 1434 (2 szt.)
cena oszacowania: 400,00 *)  
cena wywołania: 300,00 *)
 
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w miejscowości Nasale  nr 78 (gm. Byczyna) po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem (tel. 77 414 26 55, mail: kluczbork2@komornik.pl).
Opinia biegłego o wartości maszyn dostępna do wglądu w kancelarii komornika (ul. Wolności 12, 46-203 Kluczbork). 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub  na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001