Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

UWAGA Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania na dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 Kpc). 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2023r. o godz. 12:00 w lokalu: przy ul. Skłodowskiej-Curie 21 w Kluczborku odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

RENAULT TRAFIC nr rej. OKL38795, VIN VF1FLBDB65Y085514, rok produkcji 2005

1 [szt.]

19 000,00

14 250,00

2

PEUGEOT 308 nr rej. OKL20005, VIN VF34C9HXCAY041819, rok produkcji 2010

1 [szt.]

14 000,00

10 500,00

3

PEUGEOT 207 nr rej. OKL09946, VIN VF3WE9HZC34239115, rok produkcji 2008

1 [szt.]

11 000,00

8 250,00

 Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i w czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 

 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2023r. o godz. 11:30 w Krzywiczynach, przy ul. Polnej 25 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

CITROEN C5

nr rej. OKL46843, VIN VF7DERFNC76106047, rok produkcji 2001.

1

3 000,00 zł.

2 250,00 zł.

 Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023r. o godz. 14:00 w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 83A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN SHARAN nr rej. OKL37651, VIN WVWZZZ7MZ1V015102, rok produkcji 2000

1

5 000,00

3 750,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.