Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI GRUNTÓW W BĄKOWIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  12 odbędzie się pierwsza licytacja:
 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o nr 202/17, nr 202/23 i nr 202/24, łączna powierzchnia częściowo utwardzonej nieruchomości wynosi 0,9465ha;
 • nieruchomość zlokalizowana przy ul. Tartacznej w odległości ok. 600m od drogi krajowej nr 11
 • należącej  do dłużnika: Magath Sp. z o.o.;
 • dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00078924/0   
Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  210 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.
 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00068059/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-12-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa wieczystego użytkowania do dnia 28-10-2093r. nieruchomości gruntowej o pow. 0,4069ha składającej się z działki nr 934/2 i działki nr 935/14;
 • nieruchomość jest zabudowana sześcioma budynkami o łącznej pow. zab. 648m2 w postaci:
 1. budynku wolnostojącego parterowego o pow. uż. 16,40m2 z 1960 r.;
 2. budynku wolnostojącego parterowego o pow. uż. 98,30m2 z 1960 r.;
 3. budynku wolnostojącego parterowego o pow. uż. 76,90m2 z 1960r.;
 4. budynku wolnostojącego parterowego o pow. zab. 86m2 z 1960r.;
 5. budynku wolnostojącego parterowego o pow. uż. 76,20m2 z 1960 r.;
 6. budynku wolnostojącego częściowo parterowego o pow. uż. 333,40m2 z 1960 r.;
 • ponadto nieruchomość jest utwardzona częściowo płytami żelbetonowymi na pow. ok. 0,12ha;
 • na działce nr 934/2 znajdują się dwa dystrybutory paliwa, a także pięć słupów elektroenergetycznych
 • nieruchomość położona w Wilkowie (kliknij)
 • Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00068059/2

Suma oszacowania wynosi 253 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 340,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00083491/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja
 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 26,20m2
 • składającego się z jednego pokoju, kuchni, wc i przedpokoju 
 • położonego w Byczynie przy ul. Długiej 5/3,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00083491/3.

Suma oszacowania wynosi 16 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001


 


 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00070658/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2019r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 190/3 o pow. 0,3246ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o pow. uż 228,75m2 w zabudowie wolnostojącej składającym się z sali głównej konferencyjno-jadalnianej, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, łazienki, garażu i korytarza a na poddaszu z wc i sali konferencyjnej (Marciszówka)
 • położonej w gminie Byczyna, miejscowość Miechowa (kliknij),
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070658/8

Suma oszacowania wynosi 364 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00039946/5 W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym

 • druga licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunt rolny i łąkę, składającej się z działki nr 477/1, działki nr 240/5, działki nr 141, działki nr 143/1, działki nr 145/3 i działki nr 146/6 o pow. łącznej 11,0600ha;
 • położonej w Smarchowicach Nowych, gm. Namysłów
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00039946/5

Suma oszacowania wynosi 300.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 150.450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.090,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00075446/4 W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2019r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 357 o pow. 1,0400ha
 • stanowiącej grunt rolny, niezabudowany
 • położonej w obrębie Ligota Książęca,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00075446/4

Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).