Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 120/1 ark. m. 1 o pow. 1,8600 ha oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 67/5 ark. m. 1 o pow. 0,0500 ha, nr 67/8 ark. m. 1 o pow. 0,1200 ha, nr 120/2 ark m. 1 o pow. 0,1100 ha,
 • nieruchomość jest położona w Domaszowicach, 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00064896/3.

Suma oszacowania wynosi 356 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2022r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości, składającej się z działki nr 98 i działki nr 96/3 o łącznej pow. 3,0700ha, stanowiącej teren zabudowany, rolę, łąkę i sad,
 • działka nr 98 jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 117 m2. oraz budynkami niemieszkalnymi o funkcji produkcyjno-gospodarczej o pow. zab. ogółem 459m2.,
 • pozostała część działki nr 98 i działka nr 96/3 stanowią grunt rolny, niezabudowany,
 • nieruchomość jest położona w Szymonków - Borownia 6, gmina Wołczyn,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028802/4. 

 Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja;

 • prawa własności lokalu użytkowego o pow. użyt. 50,60m2,
 • lokal jest usytuowany na parterze w budynku jednokondygnacyjnym, w zabudowie szeregowej,
 • lokal składa się z pomieszczenia głównego - handlowego i dwóch pomieszczeń sanitarnych, wraz z prawem własności udziału 1390/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej OP1U/00042465/3,
 • lokal jest położony w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 11e/5,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00079536/0

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2022r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 272/4 o pow. 1000m2 stanowiące grunty orne symbol klasoużytku RV,
 • nieruchomość jest położona w Smogorzowie, gmina Namysłów, działka nr 272/4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00086216/3. 

Suma oszacowania wynosi 18 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 840,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się licytacja:

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o pow. użytkowej 68,98 m2,
 • lokal mieszkalny jest położony u Kluczborku przy ul. Broniewskiego 6/16,
 • lokal jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" pod numerem 15038216. (Adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5),
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00076985/1. 

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-10-2022r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 76,47m2;
 • lokal składa się z trzech pokoi i kuchni,
 • lokal jest usytuowanego na poddaszu w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnością prawa własności 2085/10000cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW OP1U/00063690/2, 
 • lokal jest w Kluczborku, przy ul. Damrota 16/5,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00065380/0

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,84m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i toalety, wraz z przynależnością prawa własności 178/1000cz. w nieruchomości wspólnej,
 • lokal jest położony w Namysłowie przy ul. 3- go Maja 15/6,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070576/9

Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00zł Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomość składającej się z działki nr 288 o powierzchni 0,0656ha stanowiącej tereny mieszkaniowe,
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 156,13m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. 67,90m2;
 • budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, na pomieszczenia parteru składają się dwa pokoje, sień, hol, łazienka, w.c., klatka schodowa, dodatkowo kotłownia, pomieszczenia piętra stanowią trzy pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., hol,
 • budynek gospodarczy o ogólnej pow. uż. 67,90m2 w części jednokondygnacyjny (garaż - pow. uż. 20,45m2), w części dwukondygnacyjny (część gospodarcza - pow. uż. 47,45m2), murowany z cegły
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku, przy ul. Hallera Józefa 4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028579/1

Suma oszacowania wynosi 389 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 259 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 80/1 o pow. 0,2072 ha oraz z nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 24/2 o pow. 0,2100 ha, nr 24/3 o pow. 0,0904 ha, nr 24/4 o pow. 0,0496 ha
 • działka nr 80/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 120,00m2, budynkiem niemieszkalnym o pow. 8,00m2, pełniącym funkcję gospodarczą i budynkiem niemieszkalnym o pow. 306,00m2. pełniącym funkcję magazynowo-gospodarczą)
 • nieruchomość jest położona w Kochłowicach 16, gmina Byczyna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000992/0

Suma oszacowania wynosi 205 120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 840,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 512,00zł. Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2022r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się: w trybie uproszczonym druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr: 205; 455/1; 407/1; 408/1; 195; 409/2; 168; 314/4; 345/1; 377/1; 377/2; 309; 422/1; 289; 288 i 285 o łącznej pow. 19.54 ha stanowiące grunty rolne niezabudowane,
 • działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są na obszarze oznaczonym symbolami:-RP, R, ZŁ oznaczającymi teren użytków rolnych (działki nr 168, 195, 205, 288, 289), obszary użytków rolnych (działki nr 285, 309, 314/4, 345/1, 377/1, 377/2, 407/1, 408/1, 409/2, 422/1) obszary dolin cieków fizjograficznych i zieleni lęgowej (działka nr 455/1),
 • nieruchomość jest położona w Komorznie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00005998/7. 

Suma oszacowania wynosi 1 207 000,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 603 500, 00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120.700,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja: 

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 132/1 o powierzchni 0,7400 ha stanowiącej gospodarstwo rolne z zabudowaniami,
 • na działce nr 132/1 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, o pow. użytkowej 92 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza, sieni i pomieszczenia gospodarczego,
 • na działce znajdują się również: budynek gospodarczy o pow. zabudowy 93m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 23 m2, w zabudowie wolnostojącej oraz stodoła o pow. zabudowy 120 m2,
 • nieruchomość jest położona w Paruszowicach, gmina Byczyna, nr działki 132/1,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000875/4

Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • udziału 35/100 niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 1052/63 o pow. 01360m2 zabudowanej budynkiem przeznaczonym docelowo na cele opieki ludzi starszych o pow. uż. wynoszącej 715,01m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 60m2,
 • nieruchomość jest położona w Starych Budkowicach, przy ul. Zagwiździańskiej 4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00027282/5

Suma oszacowania wynosi 396 233,95zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 175,46zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 623,40zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 3/13 oraz działki 3/14 o łącznej pow. 0,4725 ha,
 • działka nr 3/14 jest zabudowana budynkiem biurowo-użytkowym z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 658,23 m2
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku, przy ul. Dzierżona 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00046016/9

Suma oszacowania wynosi 970 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 646 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001