Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00054324/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 50 odbędzie się druga licytacja
 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 82 o pow. 1,0800ha oraz działki nr 239 o pow. 1,3300ha (pow. łączna 2,4100ha) stanowiącej teren zabudowany i rolę klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RV, RVI; działka nr 239 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 126,96m2, budynkiem mieszkalno - biurowo - garażowym o pow. uż. 128m2, budynkiem garażowym z częścią warsztatową o pow. 94,94m2 oraz wiatą konstrukcji drewnianej o pow. 60m2; posesja w części zabudowana utwardzona kostką i ogrodzona
 • położonej w Świerczowie ul. Brzeska 2B,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00054324/0 
Suma oszacowania wynosi 635 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 423 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00082434/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 50 odbędzie się  pierwsza licytacja
 • lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia o pow. uż. 48,90m2 wraz z udziałem 127/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
 • należącego do dłużnika Galaxia LTD Sp. z o.o.
 • położonego w Byczynie przy ul. Długiej 5/7,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00082434/9. 
Suma oszacowania wynosi 15 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00048334/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  pierwsza licytacja:
 • nieruchomości o pow. łącznej 1,4500ha składającej sie z działki nr 123/1 o pow. 0,3500ha stanowiącej na pow. 0,2500 ha użytki rolne zabudowane, a na pow. 0,1000 ha pastwiska trwałe; z działki 124/2 o pow. 1,0100 ha stanowiącej pastwisko trwałe oraz z działki nr 124/3 o pow. 0,0900ha stanowiącej użytki rolne zabudowane; nieruchomość na działce nr 124/3 o pow. 0,0900ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym - magazynowym z 1930 r. pełniącym funkcję obory o pow. uż. 184,60m2 oraz budynkiem niemieszkalnym - magazynowym z 1930 r. o pow. uż. 80,78m2; zabudowania w zabudowie półzwartej
 • położonej w Duczowie Małym,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00048334/8 
Suma oszacowania wynosi 76 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 525,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 670,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00082757/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja
 • lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. uż. 51,80m2 wraz z udziałem 167/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
 • należącego do dłużnika Galaxia LTD Sp. z o.o.
 • położonego w Byczynie przy ul. Długiej 5/2,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00082757/9. 
Suma oszacowania wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00022592/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  pierwsza licytacja:
 • nieruchomości składającej się z działki nr 308/76 o pow. 0,2730ha, rolnej, zabudowanej budynkami gospodarczymi dla rolnictwa o pow. uż. 199,50m2 oraz działki nr 47 o pow. 0,2217ha, rolnej, niezabudowanej,
 • położonej w Laskowicach przy ul. Wiejskiej 39,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00022592/6. 
Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00044592/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
 • prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o pow. uż. 36,20m2 wraz z udziałem 130/1000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali (KW 43278); lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego;
 • położonego w Byczynie przy ul. Częstochowskiej 16/2,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00044592/6. 
Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001.