Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00064740/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-01-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12     odbędzie się  

pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 904 o pow. 0,3600ha stanowiącej teren gruntów rolnych zabudowanych budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 150m2 i budynkami gospodarczymi o pow. uż. 96m2; nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze, ogrodzona płotem z siatki z bramą i furtką metalową  

 • położonej w Wierzbicy Górnej 33,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00064740/5   
 • Suma oszacowania wynosi132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi  99 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00070842/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6     odbędzie się  

pierwsza licytacja prawa własności lokalu użytkowego  o pow. 81,00m2 składającego się z 4 pomieszczeń usługowych i pomieszczenia komunikacyjnego wraz z udziałem 278/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt i części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali objętym księgą wieczystą KW OP1U/00070205/8; nieruchomość po nieczynnej piekarni wyposażona w ceramicznym piecem piekarniczy

 • położonego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej 35,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00070842/5  
 • Suma oszacowania wynosi 25 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  19 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 540,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacjąna konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00071940/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  

pierwsza licytacja ułamkowej (212/320) niewydzielonej części w prawie własności do lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i ganku o pow. uż. 89,49m2 wraz z udziałem 1/4 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

 • położonej w Biskupicach 46/1,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00071940/9.
 • Suma oszacowania wynosi 58 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001.


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00075404/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12     odbędzie się

druga licytacja prawa własności  nieruchomości składającej się z działek nr 1053/1, nr 1053/2 i nr 1053/5 o pow. łącznej 0,6075ha (6.075,00m2) stanowiących tereny przemysłowe zabudowane budynkami przemysłowymi o pow. uż. łącznej 2.430,32m2; nieruchomość w zakresie działki nr 1053/5 stanowi utwardzoną płytami żelbetowymi drogę wewnętrzną dojazdową do pozostałych działek nr 1053/1 i nr 1053/2; zabudowania na działce nr 1053/1 stanowią: budynek przemysłowy z 1960r.  o pow. uż. 216,16m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 987,62m2 oraz budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 189,92m2; zabudowania na działce nr 1053/2 stanowią: budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 158,95m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 242,79m2 oraz budynek przemysłowy  z 1960r. o pow. uż. 634,88m2   

 • położonej w Głuszynie przy ul. Głównej,
 • dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00075404/8.   
 • Suma oszacowania wynosi 774 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 516 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacjąrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 490,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00077513/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12     odbędzie się  

druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 składającego się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o pow. 49,50m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci dwóch komórek gospodarczych o pow. uż. 58,65m2 i 3,33m2 oraz udziałem 981/10000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi gruntu i części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali objętego księgą wieczystą KW OP1U/00076289/2

 • położonego w Przeczowie 55B/3,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00077513/9  
 • Suma oszacowania wynosi 42 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacjąrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 230,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00018345/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12     odbędzie się  

druga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1218/1 o pow. 0,0660ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1972 roku o pow. uż. 121,30m2; wolnostojącym typu kostka, podpiwniczonym z garażem w przyziemiu oraz budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym z 1972 roku o pow. uż. 18 m2

 • położonej w Namysłowie, przy ul.  Kopernika 18,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00018345/9
 • Suma oszacowania wynosi 219 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   146 133,33zł.            

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 920,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zdjęcia poniżej: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 11-02-2019 o godz. 09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się

 • pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Wiejska 52/2,Bukowo, 46-030 Murów,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00062639/0.

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
18-02-2019 o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6, 

 • licytacja udziału 1/2 lokalu mieszkalnego położonego przy Tuły 62c/6, 46-282 Lasowice Wielkie,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00065582/6.

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
1 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.