Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2023r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • udziału 35/100 niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 1052/63 o pow. 01360m2 zabudowanej budynkiem przeznaczonym docelowo na cele opieki ludzi starszych o pow. uż. wynoszącej 715,01m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 60m2,
 • nieruchomość jest położona w Starych Budkowicach, przy ul. Zagwiździańskiej 4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00027282/5.

Suma oszacowania wynosi 396 233,95zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 155,97zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 623,40zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: 
Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2023r. o godz. 11;45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 82 o pow. 1,0800ha oraz z działki nr 239/2 o pow. 1,0335 ha,
 • działki stanowią grunty orne,
 • nieruchomość jest położona w Świerczowie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00054324/0.

Suma oszacowania wynosi 89 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,00zł.
Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2023r. o godz. 12:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej sie z działki nr 250 o powierzchni 2,3600 ha, stanowiącej grunty orne, użytki, RIIIb-0,6300 ha, RIVa-0,6800 ha, RIVb-0,6900 ha, ŁII-0,3600 ha,
 • nieruchomość jest położona w Komorznie, działka nr 250,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00085579/8. 

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2023r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiących rolę i łąkę, grunty orne i nieużytki składającej sie z działki nr 424 (RIVa-0,5700 ha, RIVb-0,2200ha, RV-0,1200ha, ŁIII-0,4100ha, N-0,1200ha) oraz działki nr 425 (RIVa-0,5200 ha, ŁII-0,3200ha, ŁIII-0,2200ha, N-0,0100ha)o łącznej powierzchni 2,5100 ha,
 • nieruchomość jest położona w Komorznie, działki nr 424 i 425,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00013419/4. 

Suma oszacowania wynosi 113 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2023r. o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:
 

 • prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiących grunty orne składającej się z działki nr 174/1 (RIIIa-0,4300ha, RIVa-0,1800ha, RV-0,2200ha, RVI-0,3000ha) działki nr 306 (RIIIa-0,5900 ha, RIIIb-0,2200ha)oraz działki 314/5 (RIIIa-0,1300ha, RIVb-0,0200ha, RV-0,2000ha) o łącznej powierzchni 2,2900 ha, 
 • nieruchomość jest położona w Komorznie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00006067/9.

Suma oszacowania wynosi 103 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 350,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2023r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 120/1 ark. m. 1 o pow. 1,8600 ha oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 67/5 ark. m. 1 o pow. 0,0500 ha, nr 67/8 ark. m. 1 o pow. 0,1200 ha, nr 120/2 ark m. 1 o pow. 0,1100 ha.,
 • na działce nr 120/1 ark. m. 1 znajduje się budynek mieszkalny o pow. 219,00m2. oraz trzy budynki niemieszkalne, 
 • położonej w Domaszowicach, działki nr 120/1, 67/5, 67/8,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00064896/3.

Suma oszacowania wynosi 356 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2023r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 95/1 o pow. 0,3600ha;
 • działka stanowi grunty rolne zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 160m2 oraz budynkami produkcyjno-gospodarczymi związanymi z rolnictwem o pow. zab. 449m2;
 • nieruchomość jest położona w Siemysłowie, działka nr 95/1;
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00055465/7. 

Suma oszacowania wynosi 214 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001