Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

LicytacjeOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-06-2024r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 1279/1 o powierzchni 1597 m2,
 • nieruchomość jest położona w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00083602/5.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - GRUNTY INWESTYCYJNE PRZY DK 11
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. art.867 i 868 kpc w zw. z art.1013/6/ kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2024r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym licytacja
 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 557 ark.m.3 o powierzchni 1,3300 ha, w tym grunty orne 1,2700 ha i grunty zadrzewione i zakrzaczone 0,060 ha,
 • nieruchomość należy do dłużnika: Conviktus Sp. z o.o.,
 • nieruchomość położona w Ligocie Górnej k. Kluczborka w pobliżu drogi krajowej nr 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00090333/0
Suma oszacowania wynosi 1 220 160,00 zł bruttozaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 915 120,00zł brutto. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 122 016,00zł.  Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001.
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc w zw. z art. 1013/6/ § 1 kpc).
 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się licytacja:

 • udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 337 o powierzchni 0,5300ha.,
 • na działce są usytuowane: budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 115,00 m2 oraz 3 budynki niemieszkalne,
 • nieruchomość jest położona w Strzelcach 71 (gm. Domaszowice),
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00071224/4.

Suma oszacowania udziału wynosi 192 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2024r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • udziału 7/8 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 268 o pow. 0,0510ha,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 125,00 m2,
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku, przy ul. Generała Okulickiego 71,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00018764/2.

Suma oszacowania udziału wynosi 227 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 750,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2024r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 26,41m2, składającego się z pokoju i kuchni wraz z przynależnością prawa własności 42/1000cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW OP1U/00040081/3,
 • lokal jest położony w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej 34,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00060511/3.

Suma oszacowania wynosi 14 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 025,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 470,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-07-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 232/2, o pow. 0,3367ha zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowo-biurowymi o pow. użytkowej 594 m2 z wiatą o pow. 130 m2, położonej w Bąkowie przy ul. Leśnej 13a, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00014179/6,
 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 233/1, stanowiącej grunty o pow. 0,0656ha, położonej w Bąkowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00043198/7,
 • ww. nieruchomości tworzą funkcjonalną całość,

Suma oszacowania obu nieruchomości wynosi 719 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 539 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001