Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


UWAGA! Wszystkie terminy licytacji wyznaczone na maj 2020 r., z uwagi na prewencję przeciwko wirusowi COVID-19, zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku zostały odwołane!

Ze względu na dynamiczną sytuację w ramach w/w prewencji wskazane poniżej terminy licytacji również mogą ulegać zmianie. Informacje na ten temat będą zamieszczane na bieżąco na niniejszej stronie, jak również na stronie www.licytacje.komornik.pl


 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ ZABUDOWANEJ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 74/1, działki nr 74/2; działki nr 99 i działki nr 118 o pow. łącznej 5,3500 ha;
 • nieruchomość zabudowana na działce o  nr 99 o pow. 1,0800ha budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 112,73m2 pochodzącym z 1890 r; budynkami gospodarczymi o pow. 69,60m2 i 160,95m2 pochodzącymi z 1890 r.;
 • pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią niezabudowany grunt rolny 
 • położone w miejscowości Gola, gm. Świerczów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00052758/7  

Suma oszacowania wynosi 229 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 733,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 910,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 LICYTACJA JW ODWOŁANA


 

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W KLUCZBORKU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15  w sali nr  12      odbędzie się pierwsza licytacja

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,23 m2; składającego się z dwóch pokoi, kuchni przedpokoju i łazienki/wc wraz z przynależnością udziału 711/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku  właścicieli lokali, objętego księgą wieczystą KW OP1U/00038984/6,
 • lokal położony w Kluczborku, przy ul. Konopnickiej 12B/3
 • dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00062915/9 

Suma oszacowania wynosi 101 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   75 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 LICYTACJA JW ODWOŁANAOBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W KLUCZBORKU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2020r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  pierwsza licytacja

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, o pow. uż. 48,70m2
 • położonego w Kluczborku, przy ul. Broniewskiego 24/1,
 • wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość (adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5),
 • dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00071779/9

Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 LICYTACJA JW ODWOŁANA
 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W CENTRUM NAMYSŁOWA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się pierwsza licytacja

 • lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,00 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na III piętrze w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnością prawa własności 175/1000 cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 955/25 o pow. 0,0154 ha zapisanej w KW OP1U/00063456/0
 • położonego w Namysłowie, przy ul. 3-go Maja 14/7,
 • dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00070535/0.

Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   69 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 LICYTACJA JW ODWOŁANA

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MAGAZYNÓW W KLUCZBORKU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12 odbędzie się

 • druga licytacja prawa wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089 r. nieruchomości składającej się z działki nr 3/10 oraz 3/12 o pow. 1,6858 ha zabudowanej budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 1 286,60m2;
 • zabudowania wolnostojące, jednokondygnacyjne z 1970 roku;
 • położonych w Kluczborku przy ul. Dzierżona
 • dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00074839/9

Suma oszacowania wynosi  1 128 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 752 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2020r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12  odbędzie się druga licytacja

 • prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 3/15 o pow. 0,0608 ha stanowiącej teren zadrzewiony, ogrodzony, tworzący z sąsiadującą nieruchomością kompleks parkowy
 • położonej w Kluczborku, przy ul. Dzierżona,
 • dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00084217/6

Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI WILLI Z PARKIEM W KLUCZBORKU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  druga licytacja

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 3/13 oraz działki nr 3/14, łączna pow. nieruchomości wynosi 0,4725 ha; działka nr 3/14 zabudowana budynkiem biurowo-użytkowym z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 658,23 m2, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z przyziemiem jako kondygnacją i adaptowanym poddaszem na cele mieszkalne;
 • budynek jako obiekt willa z parkiem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 569/1290 z uwagami, iż ochronie podlega bryła w otoczeniu parku, detale elewacji, wielkość i kształt otworów, drewniane drzwi wejściowe i pierwotna forma okien;
 • nieruchomość położona w Kluczborku przy ul. Dzierżona 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00046016/9

Suma oszacowania wynosi 1 680 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 120 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 168 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W CENTRUM NAMYSŁOWA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2020r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15   w sali nr  12      odbędzie się pierwsza licytacja

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego na 4 kondygnacji, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. 62,44m2
 • położonego w Namysłowie przy ul. Obrońców Pokoju 5/7,
 • wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  (adres spółdzielni:  46-100 Namysłów, ul. Reymonta 8);
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 176 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W DOMASZOWICACH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2020r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12  odbędzie się pierwsza licytacja 

 • prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,00m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem 25/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętym księgą wieczystą OP1U/00061855/3
 • położonego w Domaszowicach, przy ulicy Strzeleckiej 20B,
 • dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00061921/7  

Suma oszacowania wynosi 89 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   66 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 920,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001