Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 75/1 oraz nr 75/3 o pow. łącznej 1,2000ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 160 oraz budynkami niemieszkalnymi nr ewid. 159 oraz nr ewid. 161,
 • nieruchomość jest położona w Smardach Górnych przy ul. Górnej 13,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00011516/0

Suma oszacowania wynosi 357 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 5988760009 0035 7205 2000 0001 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2023r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 54,34m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni wraz z udziałem 906/10000 w cz. wspólnych m.in. pomieszczeniu wc na półpiętrze oraz dz. nr 72/3 o pow. 0,0365 ha (KW nr OP1U/00045567/9).
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku przy ul. Rynek 17/7,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00073578/4

Suma oszacowania wynosi 162 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2023r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr. 144/1 oraz nr. 144/2 o łącznej powierzchni 1.0700ha,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Ligota Książęca,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00037647/5.

Suma oszacowania wynosi 25 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 570,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 
 

  

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2023r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 278/46 o pow. 0,1080ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 167,44m2,
 • nieruchomość jest położona w Ciarce 12B, Gmina Lasowice Wielkie
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00075363/8

Suma oszacowania wynosi 244 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 554/21 o pow. 0,5100ha zabudowanej budynkiem komercyjnym (restauracja) o pow. uż. 744,80m2 wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną,
 • nieruchomość jest położona w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040939/3.

Suma oszacowania wynosi 1 926 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 284 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 192 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-06-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 96/4 i 96/5 o pow. łącznej 0,0800ha,
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy 90m2 oraz budynkiem gospodarczym z szopą o pow. 54m2,
 • nieruchomość jest położona w Siemysłowie, gmina Domaszowice,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00020658/3

Suma oszacowania wynosi 38 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-06-2023r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja;

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 56,05 m2,
 • lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, spiżarki, wc i przedpokoju wraz z przynależnością prawa własności 1642/10000cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 182/2 o pow. 0,0125 ha zapisanej w KW OP1U/00041026/7,
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku przy ul. Krakowskiej 8/4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00059636/5.

Suma oszacowania wynosi 172 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-06-2023r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 269/8 o pow. 0,1249ha, stanowiącej teren zabudowany rolę i łąkę.
 • działka nr 269/8 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 70m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. 7,20m2,
 • nieruchomość jest położona w Łączanach,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00058976/3.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2023r. o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 458 położonej w miejscowości Miejsce oraz działki nr 359 położonej w miejscowości Świerczów o łącznej powierzchni 3.4900 ha,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00076045/0.

Suma oszacowania wynosi 89 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 425,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 990,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2023r. o godz. 12:45 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:
 

 • prawa użytkowania wieczystego do dnia 11-04-2096 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej składającej się z działki nr nr 1093/191o pow. 515 m2
 • nieruchomość jest położona w Pokoju przy ul. Krótkiej,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00061734/9

Suma oszacowania wynosi 15 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2023r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 6, 15 oraz 278/2 o łącznej powierzchni 15.9600 ha,
 • nieruchomość jest położona w Bąkowicach, gmina Świerczów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00042894/9

Suma oszacowania wynosi 452 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 339 675,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 290,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).