Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 366 o pow. 0,5400 ha stanowiącej grunt zabudowany,
 • na działce usytuowany jest budynek mieszkalny o pow. uż. 108m2 jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym o pow. 30m2 oraz budynek gospodarczy dla rolnictwa o pow. zabudowy 109m2, jednokondygnacyjny,
 • nieruchomość jest położona w Kowalowicach, przy ul. Słonecznej 28,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00021511/8. 

Suma oszacowania wynosi 209 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 139 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala: 5988760009 0035 7205 2000 0001 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2023r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 868/135 o pow. 0,0862ha,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 256,68m2,
 • budynek mieszkalny z garażem o pow. użytkowej 256,68m2 wzniesiony na planie prostokąta w technologii tradycyjnej murowanej, w całości podpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 • nieruchomość jest położona w Budkowicach Starych, przy ul. Zagwiździańskiej 52B,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035566/9

Suma oszacowania wynosi 741 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 555 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2023r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:
 

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 701 o pow. 35,6475ha,
 • nieruchomość jest położona w Dąbrowie, gmina Świerczów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00072771/0

Suma oszacowania wynosi 529 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2023r. o godz. 14:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 251/29 o pow. l,7948ha, działki nr 254/29 o pow. 1,0115ha, oraz działki nr 319/29 o pow. 4,1472ha,
 • nieruchomość jest położona w Tułach, gmina Lasowice Wielkie,
 • dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00022458/5.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 54(PsIII-0,0940ha, RVI-0,0840ha), 235(ŁIII-0,2570ha), 236 (ŁV-0,1060ha), 237 (ŁV-0,0310ha, RV-0,0690ha, RVI-0,3240ha), zlokalizowanych w miejscowości Dębiniec, o pow. łącznej 1,0190ha, oraz działki ewidencyjnej nr 430/27 ( RIVb-0,2750ha, RVI-0,2910ha), zlokalizowanej w miejscowości Stare Budkowice, o pow. 0,5600ha.
 • nieruchomość jest położonej w Dębińcu (działki nr 54,235, 236 i 237) oraz w Starych Budkowicach (działka nr 430/27),
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00025911/0

Suma oszacowania wynosi 63 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 360,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości rolnej składającej się z działek nr 206 i 764/1, o łącznej pow. 1,7300 ha,
 • działka nr 206 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 117m2, (składającym się z 3 pokoi, kuchni, holu, oraz adaptowanej części gosp.), stodołą o powierzchni użyt. 119M2 i budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 52M2,
 • działka nr 764/1 stanowi działkę rolno-leśną.
 • nieruchomość jest położona w Szymonkowie, przy ul. Głównej 18,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00041011/9

Suma oszacowania wynosi 242 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 76/2 o pow. 0,1816 ha stanowiącej grunty rolne zabudowane (użytki Br-PsIII, ŁIV, PsIII) oraz prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 76/3 o pow. 0,3126 ha stanowiącej sady (użytki ŁIV, S-PsIII0),
 • na działkach usytuowany jest budynek o pow. zabudowy 240m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana z bloczków betonu komórkowego Ytong, parterowa, aktualny stan surowy otwarty, niepełny.
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Ligotka,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OP1U/00083378/5 oraz KW OP1U/00073106/5.

Suma oszacowania wynosi 457 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 304 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 5988760009 0035 7205 2000 0001 

  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się: pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 312/3 o pow. 0,5600ha (PsIII pastwiska obszaru 0,2500ha, RIIIa grunty orne obszaru 0,3100ha) oraz działki nr 312/4 (PsIII pastwiska) o pow. 0,0900ha,
 • nieruchomość jest położona w Mikowicach, 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00033786/3

Suma oszacowania wynosi 144 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 430,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działki nr. 39,o powierzchni 2,1900 ha, dojazd drogą polną, ok. 300-400m. do działki siedliskowej, od strony wsch, użytki RIIIb-1,49 ha, RIVa 0,4300 ha, ŁIII-0,2700 ha, kształt regularny, prostokątny.
 • nieruchomość jest położona w Igłowicach,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00005360/6

Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2023r. o godz. 13:55 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 81,10m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, wraz z prawem własności udziału 912/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali
 • nieruchomość jest położona w Idzikowicach 42B/2,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00048173/1.

Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2023r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 70,96m2,
 • lokal składa się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, garderoby przedpokoju, wraz z prawem własności udziału 375/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej KW OP1U/00029277/1,
 • lokal jest położony w Namysłowie, Rynek 15, lokal nr 11, klatka 14,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00079518/8

Suma oszacowania wynosi 297 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 63,55m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, garderoby przedpokoju, wraz z prawem własności udziału 336/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej KW OP1U/00029277/1,
 • lokal jest położony w Namysłowie, Rynek 13-15, lokal nr 10, klatka 14,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00082735/9

Suma oszacowania wynosi 266 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2023r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 80/2 o pow. 0,1289 ha,
 • na działce usytuowany jest budynek mieszkalny o pow. 20,00m2. w zabudowie półzwartej, parterowy niepodpiwniczony oraz budynek niemieszkalny o pow. 167,00m2., pełniący funkcję gospodarczą, 
 • nieruchomość jest położona w Kochłowicach, działka nr 80/2,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00094085/4

Suma oszacowania wynosi 59 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2023r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się działki 69/2 o pow. 0,3600ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 249,00m2, oraz dwoma budynkami niemieszkalnymi: obiekt budowlany pełniący fukcję wiaty oraz budynek garażowo-gospodarczy,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości: Barzyna, działka nr 69/2, gmina Namysłów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035235/0

Suma oszacowania wynosi 331 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości rolnej składającej sie z działki nr 286/3 (Br-RIVa-0,1677 ha) oraz działki nr 287/1 (Br-RIVa-0,8284ha) o łącznej powierzchni 0,9961ha,
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok. 180 m2
 • nieruchomość jest położona w Komorznie, działki nr 287/1 i 286/3,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00054512/5

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala: 5988760009 0035 7205 2000 0001 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-05-2023r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 44,97 m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 19b/4,
 • lokal mieszkalny jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" pod (Adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5),
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00077564/1

Suma oszacowania wynosi 116 877,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 657,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 687,70zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-05-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 120/1 ark. m. 1 o pow. 1,8600 ha oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 67/5 ark. m. 1 o pow. 0,0500 ha, nr 67/8 ark. m. 1 o pow. 0,1200 ha, nr 120/2 ark m. 1 o pow. 0,1100 ha.,
 • na działce nr 120/1 ark. m. 1 znajduje się budynek mieszkalny o pow. 219,00m2. oraz trzy budynki niemieszkalne,
 • nieruchomość jest położonej w Domaszowicach,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00064896/3.

Suma oszacowania wynosi 377 206,00zł w tym VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 904,50zł w tym VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 720,60zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-05-2023r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, oraz spiżarni o łącznej pow. uż. 64,70m2 wraz z udziałem 4997/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ,
 • lokal jest położony w Łączanach 4/ 1, gmina Namysłów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00058370/5

Suma oszacowania wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala:59 88760009 0035 7205 2000 0001
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2023r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 527/6 o pow. 0,0720 ha stanowiącej grunt rolny zabudowany budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 166,69m2;
 • budynek składa się na parterze z wiatrołapu, komunikacji kuchni, pokoju dziennego, wc, pomieszczenia technicznego, przedsionka i garażu adaptowanego na pokój, a na poddaszu z komunikacji czterech pokoi i łazienki,
 • nieruchomość jest położona w Namysłowie, przy ul. Wileńskiej 7,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070988/0

Suma oszacowania wynosi 533 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala:59 88760009 0035 7205 2000 0001