Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 
 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00074839/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
  • prawa wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089 r. nieruchomości składającej się z działki nr 3/10 oraz 3/12 o pow. 1,6858 ha
  • zabudowanej budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 1 286,60m2;
  • zabudowania wolnostojące, jednokondygnacyjne z 1970 roku 
  • położone w Kluczborku przy ul. Dzierżona,
  • dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00074839/9
Suma oszacowania wynosi 1.128.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 846 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00084217/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
  • prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 3/15 o pow. 0,0608 ha
  • stanowiące teren zadrzewiony, ogrodzony,
  • położonej w Kluczborku, przy ul. Dzierżona,
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00084217/6
Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00046016/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
Suma oszacowania wynosi 1 680 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 260 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 168 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.