Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UWAGA! ZMIANA TERMINU LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 06-07-2022r. o godz. 12:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 209/1 o pow. 2,240 ha stanowiącej grunty orne klasy RIVb,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości: Ligota Górna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00089792/5. 

Suma oszacowania wynosi 1 027 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 770 287,50zł. Cena obejmuje podatek VAT 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 705,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI -UWAGA! ZMIANA TERMINU LICYTACJI!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 160/3 o pow. 8,57 ha stanowiącej grunty orne klasy RIVa dla obszaru 0,3900ha, klasy RV dla obszaru 3,7900ha, RIVb dla obszaru 4,3900ha,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości: Ligota Górna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00090131/4

Suma oszacowania wynosi 3 191 850,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 393 887,50. Cena obejmuje podatek VAT 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 319 185,00. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UWAGA! ZMIANA TERMINU LICYTACJI!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 168 o pow. 1,70 ha stanowiącej grunty orne klasy RV,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości: Ligota Górna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00089894/0. 

Suma oszacowania wynosi 778 590,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 583 942,50 zł. Cena obejmuje podatek VAT 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 859,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 Kluczbork w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 117/2 o pow. 0,2032ha,
 • zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 180,00m2, budynkiem ubojni o pow. uż. 149,18m2, budynkiem ubojni z częścią sklepową o pow. uż. 305,39m2;
 • dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej z urządzonym chodnikiem;
 • nieruchomość jest położona w Kujakowicach Górnych, ul. Miodowa 17,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040138/8.

Suma oszacowania wynosi 2 842 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 894  666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 284  200,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzykpodaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • nieruchomości składającej się z działki nr 288 o pow. 0,0656ha,
 • nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 156,13m2 i gospodarczo-garażowym o pow. 67,90m2,
 • budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny,
 • na pomieszczenia parteru składają się dwa pokoje, sień, holl, łazienka, w.c., klatka schodowa, dodatkowo kotłownia,
 • pomieszczenia piętra stanowią trzy pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., hol,
 • budynek gospodarczy o ogólnej pow. uż. 67,90m2 w części jednokondygnacyjny (garaż - pow. uż. 20,45m2), w części dwukondygnacyjny (część gospodarcza - pow. uż. 47,45m2), murowany z cegły,
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku, przy ul. Generała Hallera 4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028579/1.

Suma oszacowania wynosi 389 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001


  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - ZAJAZD GOŚCINIEC STAROPOLSKI PRZY DK11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-07-2022r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 554/21 o pow. 0,5100ha,
 • działka nr 554/21 jest zabudowana: budynkiem o funkcji restauracyjno - hotelowej o pow. uż. 771,50m2 (w tym pow. piwnicy 239,9m2, pow. parteru 306,1m2, pow. I piętra 198,8m2; na działce znajdują się ponadto cztery wolnostojące budynki o konstrukcji drewnianej, o pow. zabudowy 35,00m2; 31,00m2; 35,00m2 i 34,00m2 parterowe z poddaszem użytkowym pełniące funkcję rekreacyjną),
 • nieruchomość jest położona w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040939/3.

Suma oszacowania wynosi 1 926 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 444 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 192 600,00zł. 
Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001. 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022r. o godz. 12:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr: 205; 455/1; 407/1; 408/1; 195; 409/2; 168; 314/4; 345/1; 377/1; 377/2; 309; 422/1; 289; 288 i 285 o łącznej pow. 19,54 ha stanowiących grunty rolne niezabudowane,
 • działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są na obszarze oznaczonym symbolami:-RP, R, ZŁ  oznaczającymi teren użytków rolnych (działki nr 168, 195, 205, 288, 289), obszary użytków rolnych (działki nr 285, 309, 314/4, 345/1, 377/1, 377/2, 407/1, 408/1, 409/2, 422/1) obszary dolin cieków fizjografiznych i zieleni lęgowej (działka nr 455/1)
 • grunty są położone w Komorznie, gm. Wołczyn, 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1U/00005998/7  

Suma oszacowania wynosi 1.207.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 905.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120.700,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022r. o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się pierwsza licytacja: 

 • prawa własności nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego nr ewidencyjny 206 o pow. 247,00 m2,
 • budynek w zabudowie wolnostojącej, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej,
 • zgodnie z informacjami ze Starostwa Namysłowskiego Wydziału Architektury i Budownictwa brak pozwolenia budowlanego i projektu,
 • nieruchomość jest zlokalizowana na działce nr 847/138 ark. m. 4 o pow. 0,0704 ha położonej w miejscowości Namysłów - róg tworzony przez  ul. Asnyka, ul. Staromiejską i ul. Konopnickiej
 • działka znajduje się na terenie, który został oznaczony symbolem C11U, co stanowi tereny zabudowy usługowej.
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00041405/8.

Suma oszacowania wynosi 67 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 325,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 710,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 81,10m2,
 • lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, wraz z prawem własności udziału 912/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
 • lokal jest położony w Idzikowicach 42B/2, gmina Wilków,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00048173/1

Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja: 

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki/wc o pow. użytkowej 22,34m2,
 • budynek jest 6-kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w roku 1981,
 • lokal mieszkalny jest położony w Kluczborku przy ul. Tuwima 13/ 11,
 • lokal jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" pod numerem 12,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00071568/7.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkami:
 • budynek mieszkalny o pow. 236 m2 (wraz z częścią gospodarczą), w tym część mieszkalna około 145m2., budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej z częścią gospodarczą, murowany z cegły pełnej.
 • budynek gospodarczy o pow. 27m2, murowany,
 • stodoła- o pow. 120 m2, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.
 • budynki są usytuowanych na działce nr 523 o pow. 0,1100 ha,
 • nieruchomość jest położona w Polanowicach 50 w gminie Byczyna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028320/1

Suma oszacowania wynosi 32 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 40,48m2;
 • lokal składa się z: pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarki wraz z przynależnością prawa własności 1/8cz. w nieruchomości wspólnej
 • lokal mieszkalny jest położony w Biskupicach 40B/3,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00056583/7

Suma oszacowania wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 89/7 o pow. 0,0686 ha stanowiącej grunty rolne zabudowane budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 90 m2.,
 • nieruchomość jest położona w Tułach 49A, gmina Lasowice Wielkie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00047407/4.

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 328 o powierzchni 0,2200 ha oraz nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 321, 335, 336, 316/1 o powierzchni łącznej 1,2100 ha,
 • na działce nr 328 znajduje się: budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 90 m2, (składający się z werandy, kuchni, 3 pokoi, łazienki, korytarza), budynek gospodarczy o pow. zabudowy 46 m2, stodoła o pow. zabudowy 101 m2 oraz drewniana szopa,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Wierzbica Górna - Kołoczek 3,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00030549/9.  

Suma oszacowania wynosi 80 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 030,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI DOMU W CIARCE nr KW OP1U/00075363/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 278/46 o pow. 0,1080ha
 • zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 167,44m2;
 • budynek jest dwukondygnacyjny i podpiwniczony, wybudowany w 2001 roku,
 • nieruchomość położona w Ciarce nr 12B, Gmina Lasowice Wielkie 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1U/00075363/8

Suma oszacowania wynosi 244 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika. 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
 

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 316/2 o powierzchni 1,6900 ha.,
 • działka stanowi grunty w części porośnięte drzewostanem sosnowym w wieku 40-50 lat, na powierzchni ogółem 0,5000ha, pozostała część stanowi grunt rolny, niezagospodarowany, łąka,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Wierzbica Górna, gmina Wołczyn,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00016994/9.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W KLUCZBORKU nr KW OP1U/00058545/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12  odbędzie się licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,95m2;
 • składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki,
 • usytuowanego na II piętrze w budynku wielorodzinnym
 • wraz  z przynależną piwnicą o pow. 1,80 m2 
 • wraz z przynależnością prawa własności 568/10000cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali  ujawnionego w księdze wieczystej nr OP1U/00052717/8
 • lokal położony w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 8/5
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1U/00058545/3   

Suma oszacowania wynosi 134  000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100  500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.