Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2024r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarni o łącznej pow. użytkowej 74,90 m 2 ,
 • nieruchomość jest położona w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 13k/1,
 • lokal jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" (Adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5),
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku nie prowadzi księgi wieczystej. 

Suma oszacowania wynosi 359 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 269 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z W.C oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,60m2 oraz przynależną piwnicą o pow. użytkowej. 4,10 m2, wraz z udziałem 55/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr OP1U/00076985/1),
 • lokal jest położony w Kluczborku, przy ul. Broniewskiego 2/9,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00080527/4.

Suma oszacowania wynosi 208 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 870,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 24/4, 24/6 o łącznej pow. 0,1500 ha, stanowiących grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 151m2oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o pow. zabudowy 34m2 ,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Jastrzębie przy ul. Opolskiej 4,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035146/9.

Suma oszacowania wynosi 189 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2024r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 117/2 o pow. 0,2032ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 180,00m2, budynkiem ubojni o pow. uż. 149,18m2 oraz budynkiem ubojni z częścią sklepową o pow. uż. 305,39m2.,
 • nieruchomość jest położona w Kujakowicach Górnych przy ul. Miodowej 17,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040138/8.

Suma oszacowania wynosi 2 842 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 131 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 284 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,6400 ha składającej się z działki nr 19, na działce znajduje się budynek mieszkalny nr ewid. 196 o pow. zabudowy 181,00m2 oraz budynek niemieszkalny (stodoła) nr ewid. 176 o pow. zabudowy 145,00m2,
 • nieruchomość jest położona w Krzywiczynach przy ul. Wołczyńskiej 57,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00088878/5.

Suma oszacowania wynosi 118 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2024r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:
 • prawa użytkowania wieczystego do dnia 11-03-2090r. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 10/13 o łącznej powierzchni 0,1855ha
 • nieruchomość jest położona w Bąkowie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00080102/9.

Suma oszacowania wynosi 80 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 060,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

  

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2024r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa użytkowania wieczystego do dnia 03-09-2092 r. nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 155/4 o pow. 0,6063 ha oraz własności znajdujących się na niej budynków i budowli w postaci budynku hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno - socjalnym, budynku garażu oraz budynku magazynu
 • nieruchomość jest położona w Przeczowie, gmina Namysłów,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00034164/4.

Suma oszacowania wynosi 324 415,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 276,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 441,50zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • lokalu mieszkalnego, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju z jadalnią o pow. uż. 74,98m2, wraz z udziałem 99/10000 części w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej KW OP1U/00061462/1.
 • do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 6,00m2.
 • lokal mieszkalny jest położony w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 37a,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00085019/5.

Suma oszacowania wynosi 358 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2024r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki/wc i przedpokoju, o pow. użytkowej 36,71 m2 wraz z udziałem 183/10000 części w nieruchomości wspólnej którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej KW OP1U/00076984/4,
 • do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 6,20m2.
 • lokal jest położony w Kluczborku przy ul. Broniewskiego 10/10,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00081412/2.

Suma oszacowania wynosi 133 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001