Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 904 o pow. 0,3600ha stanowiącej teren gruntów rolnych zabudowanych budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 150m2 i budynkami gospodarczymi o pow. uż. 96M2;
 • nieruchomość jest położona bezpośrednio przy drodze, ogrodzona płotem z siatki z bramą i furtką metalową
 • nieruchomość jest położona w Wierzbicy Górnej 33,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00064740/5

Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 887600099 0035 7205 2000 0001
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2022r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności lokalu użytkowego o pow. użyt. 50,60m2,
 • lokal jest usytuowany na parterze w budynku jednokondygnacyjnym, w zabudowie szeregowej, w kompleksie innych lokali użytkowych;
 • lokal składa się z pomieszczenia głównego - handlowego i dwóch pomieszczeń sanitarnych, wraz z prawem własności udziału 1390/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej OP1U/00042465/3
 • lokal jest położony w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 11e/5,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00079536/0

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 887600099 0035 7205 2000 0001


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 202/17, działki nr 202/23 oraz działki nr 202/24 o pow. łącznej 0,9465ha,
 • nieruchomość posiada częściowo utwardzony teren,
 • na nieruchomości posadowione obiekty budowlane nienaniesione na mapy ewidencyjne w postaci obiektów tymczasowych: obiekt budowlany o pow. 30m2, obiekt budowlany z wiatą o pow.105m2, obiekt budowlany z wiatą o pow. 154m2, 
 • nieruchomość jest położona w Bąkowie, przy ul. Tartacznej, w odległości ok. 600m od drogi krajowej nr 11
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00078924/0

Suma oszacowania wynosi 396 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 670,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 14-12-2022r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości rolnej - działka letniskowa nr 3/135 o pow. 0,0470 ha,
 • nieruchomość jest położona w Biskupicach,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00058487/8.

Suma oszacowania wynosi 18 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o pow. użytkowej 68,98 m2, 
 • lokal jest położony w Kluczborku, przy ul. Broniewskiego 6/16,
 • lokal jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" pod numerem 15038216. (Adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5), 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00076985/1

Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 21-12-2022r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości o łącznej pow. 2,5500ha, 
 • nieruchomość składa się z działek: - nr 533 o pow. 0,2500 ha (łąki trwałe ŁIII, grunty pod rowami W), nr 536 o pow. 0,2600 ha (łaki trwałe ŁIII, grunty pod rowami W), nr 537 o pow. 0,5000 ha (łąki trwałe ŁIII, grunty pod rowami W), nr 546 o pow. 0,2900 ha (łaki trwałe ŁIII, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp), nr 604 o pow. 1,2500 ha (łaki trwałe ŁIII);
 • nieruchomość jest położona w Wąsicach,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00008072/1.

Suma oszacowania wynosi 79 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 900,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc). 

 
 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00084012/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2022r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości rolno-leśnej niezabudowanej składającej się z działki nr 41/34 o powierzchni 37,9383 ha,
 • nieruchomość jest położona w Kostowie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00084012/9. 

Suma oszacowania wynosi 654 666,66zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 466,67zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00042273/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2022r. o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 245/5 oraz działki nr 245/3 o pow. łącznej 0,1683ha, stanowiącej grunty rolne,
 • nieruchomość jest położona w Biadaczu,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00042273/0.

Suma oszacowania wynosi 58 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 840,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00008882/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2022r. o godz. 13:50 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 245/6 o pow. 0,1917ha, stanowiącej teren gruntów rolnych,
 • nieruchomość jest położona w Biadaczu,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00008882/2. 

Suma oszacowania wynosi 10 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 040,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2022r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 580/2 o pow. 0,0900 ha,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 80m2 oraz budynkiem garażowo - warsztatowym o pow. 80m2,
 • nieruchomość jest położona w Strzelcach 85a, gmina Domaszowice,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035817/4

Suma oszacowania wynosi 102 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-12-2022r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,00 m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju,
 • lokal jest usytuowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnością prawa własności 175/1000cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 955/25 KM 7 o pow. 0,0154 ha zapisanej w KW OP1U/00063456/0, 
 • nieruchomość jest położona w Namysłowie, przy ul. 3 Maja 14/7
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070535/0

Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001