Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-08-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 96,49 m2,
 • lokal składa się z czterech pokoi, kuchni i łazienki/wc,
 • z lokalem związany jest udział w wysokości 1113/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
 • lokal jest położony w Kluczborku, przy ul. Krakowskiej 10/ 7,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00038914/5.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OGLĘDZINY LOKALU DLA ZAINTERESOWANYCH W DNIU 08-08-2022 GODZ. 9:00-9:30.
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 81,10m2,
 • lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, wraz z prawem własności udziału 912/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
 • lokal jest położony w Idzikowicach 42B/2, gmina Wilków,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00048173/1

Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 580/2 o pow. 0,0900 ha,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 80m2 oraz budynkiem garażowo - warsztatowym o pow. 80m2,
 • nieruchomość jest położona w Strzelcach 85A, gmina Domaszowice,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035817/4

Suma oszacowania wynosi 102 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00 zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001


 
 
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,00 m2,
 • lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju,
 • lokal jest usytuowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnością prawa własności 175/1000cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 955/25 KM 7 o pow. 0,0154 ha zapisanej w KW OP1U/00063456/0,
 • lokal jest położony w Namysłowie, przy ul. 3 Maja 14/7,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070535/0.

Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja: 

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki/wc o pow. użytkowej 22,34m2,
 • budynek jest 6-kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w roku 1981,
 • lokal mieszkalny jest położony w Kluczborku przy ul. Tuwima 13/ 11,
 • lokal jest wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" pod numerem 12,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00071568/7.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkami:
 • budynek mieszkalny o pow. 236 m2 (wraz z częścią gospodarczą), w tym część mieszkalna około 145m2., budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej z częścią gospodarczą, murowany z cegły pełnej.
 • budynek gospodarczy o pow. 27m2, murowany,
 • stodoła- o pow. 120 m2, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.
 • budynki są usytuowanych na działce nr 523 o pow. 0,1100 ha,
 • nieruchomość jest położona w Polanowicach 50 w gminie Byczyna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028320/1

Suma oszacowania wynosi 32 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 40,48m2;
 • lokal składa się z: pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarki wraz z przynależnością prawa własności 1/8cz. w nieruchomości wspólnej
 • lokal mieszkalny jest położony w Biskupicach 40B/3,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00056583/7

Suma oszacowania wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 89/7 o pow. 0,0686 ha stanowiącej grunty rolne zabudowane budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 90 m2.,
 • nieruchomość jest położona w Tułach 49A, gmina Lasowice Wielkie,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00047407/4.

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-09-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja: 

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 3/4 o pow. 0,4781 ha, stanowiącej grunt zabudowany,
 • działka jest zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem o pow. uż. 867 m2,
 • budynek wolnostojący w większości jako hala jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny z biurami i częścią socjalną
 • nieruchomość jest położona w Wołczynie, przy ul. Poznańskiej 54,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00042641/1.

Suma oszacowania wynosi 207 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 750,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001


 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-09-2022r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 3/15 o pow. 0,0608 ha,
 • oraz prawa wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089r. nieruchomości składającej się z działki nr 3/10 oraz 3/12 o pow. 1,6858 ha zabudowanej budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 1 286,60m2,
 • ww. nieruchomości tworzą funkcjonalną całość,
 • nieruchomości są położone w Kluczborku, przy ul. Dzierżona 11,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OP1U/00084217/6 oraz KW OP1U/00074839/9.

Suma oszacowania wynosi 754 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 502 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 328 o powierzchni 0,2200 ha oraz nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 321, 335, 336, 316/1 o powierzchni łącznej 1,2100 ha,
 • na działce nr 328 znajduje się: budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 90 m2, (składający się z werandy, kuchni, 3 pokoi, łazienki, korytarza), budynek gospodarczy o pow. zabudowy 46 m2, stodoła o pow. zabudowy 101 m2 oraz drewniana szopa,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Wierzbica Górna - Kołoczek 3,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00030549/9.  

Suma oszacowania wynosi 80 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 030,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-09-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 868/135 o pow. 0,0862ha,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 256,68m2,
 • budynek mieszkalny z garażem o pow. użytkowej 256,68m2 jest wzniesiony na planie prostokąta w technologii tradycyjnej murowanej, w całości podpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 • nieruchomość jest położona w Budkowicach Starych, przy ul. Zagwiździańskiej 52B,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00035566/9

Suma oszacowania wynosi 741 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 555 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI DOMU W CIARCE nr KW OP1U/00075363/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 278/46 o pow. 0,1080ha
 • zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 167,44m2;
 • budynek jest dwukondygnacyjny i podpiwniczony, wybudowany w 2001 roku,
 • nieruchomość położona w Ciarce nr 12B, Gmina Lasowice Wielkie 
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1U/00075363/8

Suma oszacowania wynosi 244 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 • nieruchomość składa się z działki nr 316/2 o powierzchni 1,6900 ha.,
 • działka stanowi grunty w części porośnięte drzewostanem sosnowym w wieku 40-50 lat, na powierzchni ogółem 0,5000ha, pozostała część stanowi grunt rolny, niezagospodarowany, łąka,
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Wierzbica Górna, gmina Wołczyn,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00016994/9.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI MIESZKANIA W KLUCZBORKU nr KW OP1U/00058545/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12  odbędzie się licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,95m2;
 • składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki,
 • usytuowanego na II piętrze w budynku wielorodzinnym
 • wraz  z przynależną piwnicą o pow. 1,80 m2 
 • wraz z przynależnością prawa własności 568/10000cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali  ujawnionego w księdze wieczystej nr OP1U/00052717/8
 • lokal położony w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 8/5
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1U/00058545/3   

Suma oszacowania wynosi 134  000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100  500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. uż. 35,80m2,
 • lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju,
 • do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,80m2 i prawo własności udziału 79/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej KW OP1U/00048919/3
 • lokal jest położony w Byczynie, przy ul. Plac Wolności 5/8,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00065179/8.

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 209/1 o pow. 2,240 ha stanowiącej grunty orne klasy RIVb
 • nieruchomość jest położona w miejscowości Ligota Górna, nr działki 209/1,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00089792/5

Suma oszacowania wynosi 1 027 050,00 zł.  zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 513 525,00 zł. Cena obejmuje podatek VAT - 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 705,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2022r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej sie z działki nr 456/1 o powierzchni 1,6100 ha, stanowiącej grunty orne klasy RIIIb dla obszaru 0,6400 ha, grunty orne klasy RIVa dla obszaru 0,3700 ha, grunty orne klasy RV dla obszaru 0,5000 ha, łąki trwałe klasy ŁIV dla obszaru 0,1000 ha,
 • nieruchomość jest położona w Komorznie, działka nr 456/1,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00073954/4

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny (art. 871 kpc).

 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2022r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości, składającej się z działki nr 98 i działki nr 96/3 o łącznej pow. 3,0700ha, stanowiącej teren zabudowany, rolę, łąkę i sad,
 • działka nr 98 jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 117 m2. oraz budynkami niemieszkalnymi o funkcji produkcyjno-gospodarczej o pow. zab. ogółem 459m2.,
 • pozostała część działki nr 98 i działka nr 96/3 stanowią grunt rolny, niezabudowany,
 • nieruchomość jest położona w Szymonków - Borownia 6, gmina Wołczyn,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00028802/4. 

 Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja;

 • prawa własności lokalu użytkowego o pow. użyt. 50,60m2,
 • lokal jest usytuowany na parterze w budynku jednokondygnacyjnym, w zabudowie szeregowej,
 • lokal składa się z pomieszczenia głównego - handlowego i dwóch pomieszczeń sanitarnych, wraz z prawem własności udziału 1390/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wpisanych w księdze wieczystej OP1U/00042465/3,
 • lokal jest położony w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 11e/5,
 • dla lokalu Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00079536/0

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 
 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 80/1 o pow. 0,2072 ha oraz z nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 24/2 o pow. 0,2100 ha, nr 24/3 o pow. 0,0904 ha, nr 24/4 o pow. 0,0496 ha
 • działka nr 80/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 120,00m2, budynkiem niemieszkalnym o pow. 8,00m2, pełniącym funkcję gospodarczą i budynkiem niemieszkalnym o pow. 306,00m2. pełniącym funkcję magazynowo-gospodarczą)
 • nieruchomość jest położona w Kochłowicach 16, gmina Byczyna,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000992/0

Suma oszacowania wynosi 205 120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 840,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 512,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku, mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:

 

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 132/1 o powierzchni 0,7400 ha stanowiącej gospodarstwo rolne z zabudowaniami,
 • na działce nr 132/1 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, o pow. użytkowej 92 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza, sieni i pomieszczenia gospodarczego,
 • na działce znajdują się również: budynek gospodarczy o pow. zabudowy 93m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 23 m2, w zabudowie wolnostojącej oraz stodoła o pow. zabudowy 120 m2,
 • nieruchomość jest położona w Paruszowicach, gmina Byczyna, nr działki 132/1,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000875/4

Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001