Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
25-01-2019 r. Licytacja hal przemysłowych w Głuszynie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie siędruga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 1053/1, nr 1053/2 i nr 1053/5 o pow. łącznej 0,6075ha (6.075,00m2) stanowiących tereny przemysłowe zabudowane budynkami przemysłowymi o pow. uż. łącznej 2.430,32m2; nieruchomość w zakresie działki nr 1053/5 stanowi utwardzoną płytami żelbetowymi drogę wewnętrzną dojazdową do pozostałych działek nr 1053/1 i nr 1053/2; zabudowania na działce nr 1053/1 stanowią: budynek przemysłowy z 1960r. o pow. uż. 216,16m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 987,62m2 oraz budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 189,92m2; zabudowania na działce nr 1053/2 stanowią: budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 158,95m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 242,79m2 oraz budynek przemysłowy z 1960r. o pow. uż. 634,88m2 położonej w Głuszynie przy ul. Głównej,dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00075404/8.

Suma oszacowania wynosi 774 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 516 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 490,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 8876 0009 0035 7205 2000

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60