Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
Licytacja nieruchomości w Kujakowicach

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00011631/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-07-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
  • prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 26 o pow. 0,1660ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25m2 oraz budynkiem mieszkalnym z 1930 r. w stanie ruiny
  • położonej w Kujakowicach Dolnych, przy ul. Łąkowej 2,
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00011631/2 
Suma oszacowania wynosi 25 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 550,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Grunty rolne (5,35 ha) z zabudowaniami w Goli (gm. Świerczów)

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00052758/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-07-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:
  •   prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 74/1, działki nr 74/2; działki nr 99 i działki nr 118 o pow. łącznej 5,3500 ha; nieruchomość zabudowana na działce o nr 99 o pow. 1,0800ha budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 112,73m2 pochodzącym z 1890 r; budynkami gospodarczymi o pow. 69,60m2 i 160,95m2 pochodzącymi z 1890r.; pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią niezabudowany grunt rolny
  • położonej miejscowości Gola, gm. Świerczów,
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00052758/7
Suma oszacowania wynosi 229 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 910,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).