Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
12-02-2018 r. Licytacja nieruchomości Mix-Pasz w Kluczborku ul. Sienkiewicza 24

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW OP1U/00050884/5, KW OP1U/00076478/4, KW OP1U/00073337/3, KW OP1U/00074123/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 r.o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się licytacja
  • prawa własności nieruchomości o pow. łącznej 1,0282ha, na którą składają się prawo wieczystego użytkowania do dnia 17-05-2092r. działek gruntu nr 49/32 i nr 49/19 o pow. 0,8403ha wraz z prawem własności posadowionych na niej zabudowań stanowiących odrębny przedmiot własności w postaci  budynków przemysłowych i produkcyjno-magazynowych oraz biurowych o łącznej pow. uż. tych zabudowań 647,30m2; prawo użytkowania wieczystego do dnia 17-05-2092r. działki gruntu nr 49/39 o pow. 0,0264 ha, na której znajdował się budynek magazynu, który uległ wyburzeniu; prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 48/5 o pow. 0,0778 ha, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowe oraz prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 49/37 o pow. 0,0837 ha, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe i drogi dojazdowe; 
  • należącej  do dłużnika Spółdzielni Pracy Handlowo-Produkcyjnej "MIX-PASZ" w likwidacji
  • położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 24, 
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OP1U/00050884/5, KW OP1U/00076478/4, KW OP1U/00073337/3, KW OP1U/00074123/7. 
Suma oszacowania wynosi 696 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   522 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 

25-01-2019 r. Licytacja hal przemysłowych w Głuszynie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie siędruga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 1053/1, nr 1053/2 i nr 1053/5 o pow. łącznej 0,6075ha (6.075,00m2) stanowiących tereny przemysłowe zabudowane budynkami przemysłowymi o pow. uż. łącznej 2.430,32m2; nieruchomość w zakresie działki nr 1053/5 stanowi utwardzoną płytami żelbetowymi drogę wewnętrzną dojazdową do pozostałych działek nr 1053/1 i nr 1053/2; zabudowania na działce nr 1053/1 stanowią: budynek przemysłowy z 1960r. o pow. uż. 216,16m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 987,62m2 oraz budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 189,92m2; zabudowania na działce nr 1053/2 stanowią: budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 158,95m2; budynek przemysłowy z 1960 r. o pow. uż. 242,79m2 oraz budynek przemysłowy z 1960r. o pow. uż. 634,88m2 położonej w Głuszynie przy ul. Głównej,dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00075404/8.

Suma oszacowania wynosi 774 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 516 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 490,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 8876 0009 0035 7205 2000

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60