Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
Licytacja gruntów i budynków przemysłowo-magazynowych w Kluczborku (Mix-Pasz)

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW OP1U/00050884/5, KW OP1U/00076478/4, KW OP1U/00073337/3, KW OP1U/00074123/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-06-2019 r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja:
  • prawa własności nieruchomości o pow. łącznej 1,0282ha, na którą składają się prawo wieczystego użytkowania do dnia 17-05-2092r. działek gruntu nr 49/32 i nr 49/19 o pow. 0,8403ha wraz z prawem własności posadowionych na niej zabudowań stanowiących odrębny przedmiot własności w postaci budynków przemysłowych i produkcyjno-magazynowych oraz biurowych o łącznej pow. uż. tych zabudowań 647,30m2; prawo użytkowania wieczystego do dnia 17-05-2092r. działki gruntu nr 49/39 o pow. 0,0264 ha, na której znajdował się budynek magazynu, który uległ wyburzeniu; prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 48/5 o pow. 0,0778 ha, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowe oraz prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 49/37 o pow. 0,0837 ha, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe i drogi dojazdowe;
  • należącej do dłużnika: Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna "MIX-PASZ" w likwidacji
  • położonej w Kluczborku, przy ul. Sienkiewicza 24, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW OP1U/00050884/5, KW OP1U/00076478/4, KW OP1U/00073337/3, KW OP1U/00074123/7
Suma oszacowania wynosi 696.000,00zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
464.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69.000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Licytacja gruntów rolnych w Proślicach (6,85 ha)

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00011774/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15  w sali nr 12  odbędzie się druga licytacja:
  • prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej o łącznej pow. 6,85 ha składającej się z wydzielonych do sprzedaży działek nr 336,  nr 241, nr 193 nr 194 i nr 264
  • położonej w Proślicach w gminie Byczyna, 
  • dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00011774/6.
  • nie podlegają sprzedaży działki nr 314/1 i nr 314/2 objęte ww. księgą wieczystą.   
Suma oszacowania wynosi 229 213,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 808,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 921,30zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.

Licytacja lokalu użytkowego w Wołczynie na os. Młodych

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00068085/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-05-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12   odbędzie się druga licytacja:
  • ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o pow. uż. 73,70m2 składającego się z trzech pomieszczeń w tym z pomieszczenia głównego handlowego i pomieszczeń zaplecza sanitarno - magazynowego; lokal położony na parterze budynku posadowionego na działce nr 411 w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-handlowej, dostęp do lokalu bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem,  
  • położonego w Wołczynie, przy ul. Osiedle Młodych 3, 
  • wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni:  46-250 Wołczyn, ul.Dworcowa 28 ); dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00068085/3.  
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).