Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19,
uprzejmie informuje, że z podległą mi kancelarią
należy kontaktować się jedynie drogą e-mailową,
telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listowej. 

 

Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani. 

 

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55, 77 421 33 60

- wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy W Wołczynie 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001

- wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane w kasie Banku znajdującej się na parterze budynku, w którym ma siedzibę kancelaria.

 

UWAGA! Terminy licytacji nieruchomości wyznaczone na maj 2020 r.,  z uwagi na prewencję przeciwko wirusowi COVID-19, zostały zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku odwołane !


Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).