Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19, uprzejmie informuje, że kontakt z podległą mi kancelarią preferowany jest w formie listowej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Interesanci przyjmowani bezpośrednio w kancelarii obowiązani są korzystać z maseczek ochronnych

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55, 77 421 33 60

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W BĄKOWIE K. KLUCZBORKA

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W BĄKOWIE K. KLUCZBORKA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-11-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o nr 202/17, nr 202/23 i nr 202/24,
 • łączna powierzchnia częściowo utwardzonej nieruchomości wynosi 0,9465ha;
 • nieruchomość zlokalizowana w Bąkowie przy ul. Tartacznej w odległości ok. 600m od drogi krajowej nr 11 
 • nieruchomość należy do dłużnika: Magath Sp. z o.o.
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00078924/0

Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Grunty rolne (5,35 ha) z zabudowaniami w Goli (gm. Świerczów)

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00052758/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się DRUGA licytacja:
 •   prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 74/1, działki nr 74/2; działki nr 99 i działki nr 118 o pow. łącznej 5,3500 ha; nieruchomość zabudowana na działce o nr 99 o pow. 1,0800ha budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 112,73m2 pochodzącym z 1890 r; budynkami gospodarczymi o pow. 69,60m2 i 160,95m2 pochodzącymi z 1890r.; pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią niezabudowany grunt rolny
 • położonej miejscowości Gola, gm. Świerczów,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00052758/7
Suma oszacowania wynosi 229 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 910,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Licytacja restauracji w Wołczynie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00060590/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga (ostatnia) licytacja:

 • prawa własności ułamkowych 13/16 niewydzielonych części nieruchomości, składającej się z działki nr 3/8 i działki nr 3/29 o pow. 0,2811 ha (kliknij) zabudowanych parterowym budynkiem restauracyjnym o pow. uż. 593,60m2 z 2000 roku z zapleczem hotelowym
 • położonej w Wołczynie, przy ul. Szymonowskiej 14,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00060590/0

Suma oszacowania wynosi 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).