Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

 

 


 Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19 oraz   wprowadzenie w całym kraju czerwonej strefy zagrożenia   uprzejmie informuje, że kancelaria pozostanie
 zamknięta dla   interesantów do odwołania.

 Informuję jednoczesnie, że sprawy egzekucyjne prowadzone są   na bieżąco.

 Kontakt możliwy jest w formie   listowej, telefonicznej lub za  pomocą poczty elektronicznej. 
  

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55, 77 421 33 60, 730 130 073

 

WILLA Z PARKIEM I ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM W KLUCZBORKU UL. DZIERŻONA

 W dniu 01-02-2021r. od godz. 09:00 do 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędą się licytacje:

 

- prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 3/13 oraz działki nr 3/14, łączna pow. wynosi 0,4725 ha; działka nr 3/14 zabudowana budynkiem biurowo-użytkowym z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 658,23 m2, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z przyziemiem jako kondygnacją i adaptowanym poddaszem na cele mieszkalne; budynek jako obiekt willa z parkiem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 569/1290 z uwagami, iż ochronie podlega bryła w otoczeniu parku, detale elewacji, wielkość i kształt otworów, drewniane drzwi wejściowe i pierwotna forma okien; położonej w Kluczborku przy ul. Dzierżona 11 (KW OP1U/00046016/9). Cena wywołania wynosi 1 120 000,00zł.


- prawa wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089 r. nieruchomości składającej się z działki nr 3/10 oraz 3/12 o pow. 1,6858 ha zabudowanej budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 1 286,60m2; zabudowania wolnostojące, jednokondygnacyjne z 1970 roku (KW OP1U/00074839/9). Cena wywołania wynosi 752 000,00zł.


- prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 3/15 o pow. 0,0608 ha stanowiącej teren zadrzewiony, ogrodzony, tworzący z sąsiadującą nieruchomością kompleks parkowy położonej w Kluczborku, przy ul. Dzierżona (KW OP1U/00084217/6) . Cena wywołania wynosi 22 666,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię (szczegóły w zakładce NIERUCHOMOŚCI).

LICYTACJA PKS NAMYSŁÓW-UL. DWORCOWA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 23 odbędzie się pierwsza licytacja:

 • prawa wieczystego użytkowania do dnia 05.12.2089 i do dnia 19.03.2098 nieruchomości składającej się z działek nr 1065, nr 1064/10 i nr 1064/5 o pow. łącznej 0,3283ha;
 • nieruchomość na działce nr 1065 o pow. 0,1870ha zabudowana budynkiem sklepu o pow. uż. 108,05m2 składającym się z sali sprzedaży, komunikacji, kotłowni, czterech pomieszczeń i toalety,
 • pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości nr 1064/10 o pow. 0,0703ha i nr 1064/5 o pow. 0,0710ha utwardzone na pow. ok. 650m2 i 670m2 kostką betonową ograniczoną krawężnikami betonowymi (PARKING)
 • nieruchomość należąca do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
 • położonej w Namysłowie przy ul. Dworcowej,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OP1U/00060878/3, KW OP1U/00062035/6 i KW OP1U/00015944/7.

Suma oszacowania wynosi 894 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 670 950,00zł.

 
Rękojmię w wysokości 89 460,00zł można uiścić na dzień przed licytacją konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001  

STACJA PALIW W DOMASZOWICACH

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2021r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 219/1 o pow. 0,5000ha,
 • stanowiącej teren zabudowany stacją paliw wraz z budynkiem o funkcji handlowo - biurowej o pow. zabudowy 237,00m2;
 • wiatą nad dystrybutorami o pow. zabudowy 120,00m2;
 • wewnętrznymi placami i parkingiem,
 • zbiornikiem na ścieki o pojemności 20m3,
 • zbiornikami podziemnymi na paliwo oraz
 • dystrybutorami typu ADAST;
 • nieruchomość zlokalizowana przy drodze krajowej nr 42
 • stacja paliw położona w Domaszowicach, ul. Główna 51
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040261/9

Cena wywołania  wynosi  1 397 100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186 280,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
(szczegóły w zakładce
NIERUCHOMOŚCI)

 

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).