Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19, uprzejmie informuje, że kontakt z podległą mi kancelarią preferowany jest w formie listowej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Interesanci przyjmowani bezpośrednio w kancelarii obowiązani są korzystać z maseczek ochronnych

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55, 77 421 33 60

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W BĄKOWIE K. KLUCZBORKA

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

  • prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o nr 202/17, nr 202/23 i nr 202/24,
  • łączna powierzchnia częściowo utwardzonej nieruchomości wynosi 0,9465ha;
  • nieruchomość zlokalizowana w Bąkowie przy ul. Tartacznej w odległości ok. 600m od drogi krajowej nr 11 
  • nieruchomość należy do dłużnika: Magath Sp. z o.o.
  • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00078924/0

Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).