Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19, uprzejmie informuje, że kontakt z podległą mi kancelarią preferowany jest w formie listowej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Interesanci przyjmowani bezpośrednio w kancelarii obowiązani są korzystać z maseczek ochronnych

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55, 77 421 33 60

 

LICYTACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W GMINIE BYCZYNA

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 23 odbędzie się druga licytacja:

 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 190/3 o pow. 0,3246ha,
 • zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o pow. uż 228,75m2 w zabudowie wolnostojącej składającym się z sali głównej konferencyjno-jadalnianej, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, łazienki, garażu i korytarza a na poddaszu z wc i sali konferencyjnej
 • położonej w gminie Byczyna, miejscowość Miechowa
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00070658/8
Suma oszacowania wynosi 364 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
 OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 23 odbędzie się druga licytacja:
 • prawa własności nieruchomości o pow. łącznej 1,2900 ha; składającej się z niezabudowanej działki nr 192 o pow. 0,7000 ha oraz z działki nr 191 o pow. 0,5900ha
 • zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalno - użytkowym o pow. uż 284,30m2 w zabudowie wolnostojącej, składającym się z trzech pokoi, salonu, kuchni, łazienki z wc, kotłowni i komunikacji na parterze oraz sześciu pokoi z łazienkami i komunikacją na poddaszu użytkowym, budynek niepodpiwniczony, rok budowy 2008
 • położonej w gminie Byczyna, miejscowości Miechowa,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00073485/5
Suma oszacowania wynosi 377 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 251 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:  Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
 OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 23 odbędzie się druga licytacja:
 • prawa własnosności nieruchomości składającej się z działki nr 190/1 o pow. 0,2609ha,
 • zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 72,65m2 w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym na sąsiedniej działce oraz dwoma budynkami mieszkalno - użytkowymi o pow. uż. łącznej 281,93m2;
 • jeden z budynków mieszkalno - użytkowych o pow. uż. 156,50m2 składa się z: na parterze wiatrołapu, hollu/klatki schodowej, salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, wc, garażu oraz na poddaszu hollu i trzech pokoi z łazienką z wc;
 • drugi z budynków mieszkalno - użytkowych, o pow. uż. 125,43m2 składa się z: na parterze wiatrołapu, korytarza, hollu/klatki schodowej, kuchni, pomieszczenia porządkowego, trzech pokoi z łazienką z wc oraz na poddaszu trzech pokoi z łazienką z wc i pomieszczenia gospodarczego;
 • oba budynki wolnostojące, parterowe z poddaszami użytkowymi, niepodpiwniczone z 2008r.
 • położonej w gminie Byczyna, miejscowości Miechowa,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00020629/1
Suma oszacowania wynosi 448 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:  Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

LICYTACJA BUDYNKU PKS NAMYSŁÓW

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJPKS NAMYSŁÓW

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 23 odbędzie się pierwsza licytacja:
 • prawa wieczystego użytkowania do dnia 05.12.2089 nieruchomości składającej się z działki nr 1031/1 oraz nr 1031/2 o pow. łącznej 0,4744ha
 • zabudowanej budynkami i urządzeniami o przeznaczeniu przemysłowym;
 • nieruchomość zabudowana jest na działce nr 1031/2 budynkiem niemieszkalnym - biurowym o pow. zab. 260,00m2;
 • na działce nr 1031/1 utwardzonej płytami betonowymi i asfaltem, posadowione są: budynek magazynowy o pow. zab. 170,00m2; budynek magazynowy o pow. zab. 55,00m2; budynek transportu i łączności o pow. zab. 106,00m2; budynek transportu i łączności o pow. zab. 399,00m2; budynek transportu i łączności o pow. zab. 156,00m2; budynek handlowo usługowy o pow. zab. 90,00m2 oraz dystrybutor paliwa z 2005 r.;
 • dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej,
 • nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem B.1.UP oznaczającym teren zabudowy usługowo-produkcyjnej
 • nieruchomość należy do do dłużnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SP. Z O.O.
 • nieruchomość jest położona w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy 29,
 • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00017936/2

Suma oszacowania wynosi 1 203 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 902 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 350,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Grunty rolne (5,35 ha) z zabudowaniami w Goli (gm. Świerczów)

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00052758/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się DRUGA licytacja:
 •   prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 74/1, działki nr 74/2; działki nr 99 i działki nr 118 o pow. łącznej 5,3500 ha; nieruchomość zabudowana na działce o nr 99 o pow. 1,0800ha budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 112,73m2 pochodzącym z 1890 r; budynkami gospodarczymi o pow. 69,60m2 i 160,95m2 pochodzącymi z 1890r.; pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią niezabudowany grunt rolny
 • położonej miejscowości Gola, gm. Świerczów,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00052758/7
Suma oszacowania wynosi 229 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 910,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Licytacja restauracji w Wołczynie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00060590/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga (ostatnia) licytacja:

 • prawa własności ułamkowych 13/16 niewydzielonych części nieruchomości, składającej się z działki nr 3/8 i działki nr 3/29 o pow. 0,2811 ha (kliknij) zabudowanych parterowym budynkiem restauracyjnym o pow. uż. 593,60m2 z 2000 roku z zapleczem hotelowym
 • położonej w Wołczynie, przy ul. Szymonowskiej 14,
 • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00060590/0

Suma oszacowania wynosi 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).