Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

 

 

 Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19
uprzejmie informuje, że kancelaria pozostanie
 zamknięta dla interesantów do odwołania.


 Informuję jednocześnie, że sprawy egzekucyjne prowadzone są   na bieżąco.

 Kontakt możliwy jest w formie   listowej, telefonicznej lub za  pomocą poczty elektronicznej.   

- e-mail: kluczbork2@komornik.pl

- telefon : 77 414 26 55,
                    77 421 33 60,
                    730 130 073.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH W CENTRUM STARYCH BUDKOWIC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2021r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089r. nieruchomości składającej się z:

 • działki 958/58 o pow. 0,4440ha oraz z działki nr 961/58 o pow. 0,5477ha (łączna pow. 0,9877ha)
 • oraz budynków w postaci:
 • budynku produkcyjnego o pow. 1001,24m2;
 • budynku produkcyjnego o pow. 441,31m2;
 • budynku portierni o pow. 53,98m2;
 • dobudówki kotłowni o pow. 10,05m2;
 • stalowej wiaty;
 • budynku produkcyjnego o pow. 1295,23m2;
 • dwóch budynków łącznika o pow. 210,94m2 i 10,06m2;
 • budynku biurowego o pow. 1269,09m2;
 • budynku magazynowego o pow. 142,71m2;
 • budynku magazynowo garażowego o pow. 153,06m2;
 • budynku kotłowni o pow. 58,31m2;
 • budynku transformatora o pow. 38,69m2
 • budynku magazynu paliw o pow. 25,63m2;

Nieruchomość położona w centrum w Starych Budkowic, między ul. Ogrodową i Młyńską,

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00043214/6 i OP1U/00042136/8.

Suma oszacowania wynosi 565 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55, tel.+48 77 421 33 60

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kluczborku, tj. gminy: Kluczbork, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Domaszowice, Byczyna, Lasowice Wielkie, Murów (t.j. powiaty kluczborski, namysłowski oraz gmina Murów).