Logo
Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
 
Logo

Licytacje


UWAGA! Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej następnego dnia roboczego.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2024r. o godz. 12:00
w lokalu: 46-282 Laskowice, ul. Bierdzańska 13

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc licytacja ruchomości:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Wózek widłowy CATERPILLAR model: GC45K, seria:AT8800840, .model GC45K, seria AT8800840

1 [szt.]

24000

18 000,00

2

Wózek widłowy STILL&SAXBY uszkodzony. model R70-25,, rok prod. 1992

1 [szt.]

6000

4 500,00

3

Wózek widłowy .model R 70-40 T, seria 51708100013, rok. prod. 2008

1 [szt.]

20000

15 000,00

4

Kontener samozaładowczy do wózka widłowego .producent Kowalstwo artystyczne Tomasz Koselczuk

1 [szt.]

1000

750,00

5

Kontener samozaładowczy do wózka widłowego .producent Kowalstwo artystyczne Tomasz Koselczuk

1 [szt.]

1000

750,00

6

Kontener samozaładowczy do wózka widłowego .producent Kowalstwo artystyczne Tomasz Koselczuk

1 [szt.]

1000

750,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. ZDJĘCIA RUCHOMOŚCI DO POBRANIA NA DOLE STRONY.