Logo
Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
 
Logo

Poszukiwanie majątku dłużnika


W zakresie prowadzonych postępowań Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na zlecenie wierzyciela wykonuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika (art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego).


W realizacji takiego zlecenia komornik może dokonać m.in.:

  • zapytania o nieruchomości dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (EKW)ł; 
  • zapytania o pojazdy dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK);
  • zapytania o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemuOGNIVO – dodatkowa opłata;
  • ustalenia powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dostęp do elektronicznego modułu Informatora Prawno Gospodarczego (IPG);
  • elektronicznego zapytania do Centralnego Rejestru Ubezpieczonych ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne;
  • zapytanie do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanych kont bankowych;
  • zapytanie w systemie PESELNET celem pozyskania numeru PESEL dłużnika i danych jego miejsca zameldowania;
  • czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika – dodatkowa opłata zależna od odległości dojazdu z miejscowości będącej siedzibą kancelarii (Kluczbork);
  • inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela.
Koszty w/w czynności ponosi zaliczkowo przez wierzyciel, na zasadzie art. 770 kpc obciążają ostatecznie dłużnika.