Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje


UWAGA! Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej następnego dnia roboczego.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2024r. o godz. 12:40 w lokalu: 46-211 Gotartów 32/3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

RENAULT KANGOO, nr rej. OKL40633,
VIN VF1KCE8EF34504844, rok produkcji 2005,
data I rejestr. 19-09-2005

1 [szt.]

4 000,00 zł

3 000,00 zł

2

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.4 D, nr rej. OKL50396, VIN WV2ZZZ70ZRH023549, rok produkcji 1993,
data I rejestr. 23-09-1993

1 [szt.]

3 000,00 zł

2 250,00 zł

3

VOLKSWAGEN GOLF nr rej. OKL50695,
VIN WVWZZZ1KZ8P064868, rok produkcji 2008,
data I rejestr. 28-02-2008

1 [szt.]

8 000,00 zł

6 000,00 zł

4

BLYSS przyczepka samochodowa nr rej. OKL035WW, VIN WB2B750P1L0031277, rok produkcji 2021,
data I rejestr. 16-02-2021

1 [szt.]

2 000,00 zł

1 500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2021r. o godz. 10:00
w Kancelarii Komorniczej w Kluczborku przy ul. Wolności 12
, odbędzie się licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI KOMBI, rok 2005, .nr rej. OKL24590, VIN WVWZZZ3BZ5E121527, rok produkcji 2005

1 [szt.]

7 000,00

3 500,00

 

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w godzinach od 9:00 do 10:00 po uprzednim ustaleniu z dozorcą miejsca pod nr telefonu 603602766. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.